Innovatieprojecten

Marketing Media Hub

Syntraks Media ontvangt subsidie voor de volgende activiteit(en):

Het ontwikkelen van een platform waar onze klanten al hun media ten behoeve van marketingen nieuws makkelijk en efficiënt kunnen verspreiden en dit voor elk kanaal (social media, website, narrowcasting, drukwerk etc. ) naar het juiste formaat wordt omgezet voorzien van de eigen huisstijl middels sjablonen.

Zo kunnen ze professioneel en efficiënt met 1 handeling, automatisch voorzien van de eigen huisstijl tegelijkertijd een bericht plaatsen op al deze verschillende kanalen, en hoeven ze niet al deze verschillende kanalen apart te beheren en is er een compleet overzicht. We willen ons graag kunnen onderscheiden in de markt van aanbieders van multimedia design door innovatief te zijn.

We zien in het aanbieden van deze marketing hub in combinatie met onze multimedia dienstverlening dé oplossing om onze toegevoegde en onderscheidende waarde te kunnen blijven leveren aan onze klanten.

De hierboven genoemde activiteiten zijn medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling mede gefinancierd in het kader van de respons van de Unie op de COVID-19-pandemie en de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. Kijk voor meer informatie over subsidiemogelijkheden op: www.SNN.nl